Khalifa Park, Abu Dhabi.
KHA07578-scaled.jpg
Client ADM
Designer Gebal Group
Date 2022
Location Khalifa Park, Abu Dhabi.